CÔNG TY QUI NÉT VIỆT NAM

QVI Club Diamond Membership + Member's Brochure & Resort Directory

Mô tả: The beautiful world of travel and holiday pleasures awaits you with spectacular benefits and privileges! Diamond Vacation Club Membership is specially created for you to experience a two-week vacation annually.

The Diamond Vacation Club Membership entitlement includes:

30-year membership
Two weeks’ vacation annually (i.e. 60 weeks/420 nights in total)
Access to:
o QVI Club Home Resorts (http://www.qviclub.com/en/resorts/home-resorts);

o QVI Club Limited Collection Resorts (http:
Giá bán: 270,000,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Q-breaks
Ngày đăng: 16-07-2013

Chi tiết sản phẩm

các bạn xem thông tin chi tiết về sản phẩm và các sản phẩm cùng chủng loại.
 

IR, ID, No, of my referrer : HG714236

 

Country  I live in : Hong Kong, SAR